TOEIC, Značenje prema riječi

320: composure, inflation…