TOEIC, Značenje prema riječi

233: attire, pressure, remind…