TOEIC, Značenje prema riječi

154: serve, repair, work, seem, soar…