TOEIC, Značenje prema riječi

202: move, style, inconvenience…