Motivacija za samostalno učenje engleskog jezika Motivacija za samostalno učenje engleskog jezika

Poznato je da je glavni uslov za uspješno učenje engleskog jezika - redovno učenje. Sem u slučaju da niste obavezni da pohađate neke časove engleskog, potrebno je da imate jaku samomotivaciju da biste održali takav kontinuitet savladavanja novog jezika. više…

Zašto učiti engleski jezik? Zašto učiti engleski jezik?

Znanje engleskog jezika nije više samo samo pitanje želje, to je potreba i nužnost. Više od pola milijarde ljudi širom svijeta govori engleski više…

Učenje riječi engleskog jezika Učenje riječi engleskog jezika

Učenje riječi engleskoga jezika je osnovni i najlakši zadatak koji vas očekuje. Ipak, za velik broj ljudi, učenje riječi engleskoga jezika može predstavljati velik problem više…

Učenje engleskog jezika uz slušanje glazbe Učenje engleskog jezika uz slušanje glazbe

Jedan od najboljih načina učenja jezika jest slušanje glazbe. Svi znamo koliko glazba utječe na naše osjećaje i energetske razine. Glazba je lijek za tijelo, um i dušu, ali i moćno oruđe za učenje jezika više…

Učenje engleskog jezika uz gledanje filmova Učenje engleskog jezika uz gledanje filmova

Oni koji uče engleski su u velikoj prednosti u odnosu na one koji uče neki drugi jezik: najveći broj filmova nastaje u Hollyvwoodu, a Hollywood je u Americi i svi ti filmovi su, logično, na engleskom jeziku više…

Karakteristike engleskoga jezika Karakteristike engleskoga jezika

Engleski je vrlo jednostavan jezik. Prosječna engleska riječ je kraća od svojih ekvivalenata na, na primjer, njemačkom jeziku. To je zato što glagoli, imenice i pridjevi na engleskom nemaju završetke više…

Značaj engleskog jezika Značaj engleskog jezika

Kao što znamo, živimo u vremenu globalizacije. Engleski jezik, kao univerzalni jezik, je tu značajna karika i koristi se u mnogim zemljama. Stoga, da bi ispratili globalne trendove, većina univerziteta širom sveta uključuje engleski jezik kao jedan od osnovnih predmeta više…