TOEIC, Značenje prema riječi

250: freight, disembark, suspend…