TOEIC, Značenje prema riječi

227: instead, layer, disclaim…