TOEIC, Značenje prema riječi

283: representative…