TOEIC, Značenje prema riječi

100: overhead, resolute, sick…