TOEIC, Značenje prema riječi

149: combination, anticipation…