Razina 1

Riječi:

Vježbajte prevođenje riječi s engleskog na hrvatski.
Na 1. razinu se dodaju riječi iz materijala za učenje i testova.

Kliknite na odgovarajući prijevod.
Pogledajte kontekst u kojem ste sreli ovu riječ.

Možete koristiti tipke Enter za izbor varijante.

Razina 2

Riječi:

Vježbajte prepoznavanje engleskih riječi polazeći od njihovog hrvatskog prijevoda.
Na 2. razinu se dodaju riječi samo nakon prolaza 1. razine.

Kliknite na odgovarajuću riječ.
Pogledajte izraz u kojem ste sreli ovu riječ.

Možete koristiti tipke Enter za izbor varijante.

Razina 3

Riječi:

Vježbanje pravopisa engleskih riječi.
Na 3. razinu se dodaju riječi nakon prolaza 2. razine.

Sastavite traženu riječ na engleskom jeziku, birajući klikom miša slovo koje je sljedeće na redu.
Riječ prolazi razinu jedino ako ste ju bez grešaka sastavili iz prvog puta.

Možete koristiti tipkovnicu za tipkanje riječi.