Riječ-prijevod

75 riječi
Prevođenje engleskih riječi

Prijevod-riječ

75 riječi
Prepoznavanje engleskih riječi iz njihovih prijevoda

Pisanje riječi

75 riječi
Vježbanje pravopisa engleskih riječi

Sastavljanje rečenica

 

Sastavljanje rečenica od nizova riječi