TOEIC, Značenje prema riječi

11: drop, stipulate, guarantee…