TOEIC, Značenje prema riječi

84: inventive, certain, forward…