TOEIC, Značenje prema riječi

64: irritated, candid, ideal…