TOEIC, Značenje prema riječi

306: step, although, argument…