Kako započeti učenje engleskog jezika sa English-Online?

English-Online sadrži 5 glavnih dijelova:
  1. Materijali za učenje
  2. Osobni rječnik
  3. Vježbe
  4. Testovi
  5. Napredak

Materijali za učenje

Birajte materijale za učenje u skladu s vašim vještinama i potrebama.

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.


Osobni rječnik

Sve nove riječi i izrazi dodaju se u vaš osobni rječnik.


Vježbe

Za vježbanje su dostupne sve riječi iz vašeg rječnika:


Testovi

Položite besplatne testove engleskog jezika:


Napredak

Pratite svoj svakodnevni napredak i pokušajte biti dosljedni u učenju engleskog jezika.