TOEIC, Značenje prema riječi

159: reliable, portable…