Svi članci

Savjeti početnicima za učenje engleskog jezika

Šest ideja koje će pomoći početnicima da brže nauče engleski

1. Slušajte engleski svaki dan

Slušajte engleski radio.

Gledajte englesku televiziju.

Idite na engleske filmovi.

2. Steknite engleske prijatelje ili prijatelje kojima je engleski drugi jezik

Sastavljajte razgovore.

Vježbajte dijaloge.

Koristite udžbenike za početnike.

3. Čitajte engleske priče

Započnite sa knjigama za djecu.

Pokušajte sa čitanjem engleskog kao drugog jezika.

Čitajte reklame, znakove i etikete.

4. Zapisujte nove riječi

Osnujte bilježnicu za nove riječi.

Pišite riječi po abecednom redu (A, B, C).

Pravite primjere rečenica.

5. Vodite dnevnik engleskog jezika

Počnite sa jednom rečenicom.

Sutra napišite drugu rečenicu.

6. Posjetite zemlju u kojoj se priča engleski

Naučite engleski brže.

Boravite sa engleskom obitelji.

Slušajte izvorne govornike kako pričaju.

Počnite učiti engleski danas!

Izdradite besplatan račun i počnite učiti engleski danas!
Izradi račun