Life in a Town (Present Perfect and Past Simple)

105
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.