Making suggestions is easy - 03 - English at Work shows you how

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.