Listen to English - Keep calm and carry on!

102
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.