Stupanj 1

Riječi:

Na dozrijevanju:

Vježbajte prevođenje riječi s engleskog na hrvatski.
Na 1. stupanj se dodaju riječi iz oceana.

Kliknite na odgovarajući prijevod.
Pogledajte kontekst u kojem ste sreli ovu riječ.

Koristite tipke up/down/Enter za izbor varijante.

Trebate prikupiti još kako bi započeli ovo vježbanje.

Stupanj 2

Riječi:

Na dozrijevanju:

Vježbajte prepoznavanje engleskih riječi polazeći od njihovog hrvatskog prijevoda.
Na 2. stupanj se dodaju riječi samo nakon prolaza 1. stupnja.

Kliknite na odgovarajuću riječ.
Pogledajte izraz u kojem ste sreli ovu riječ.

Koristite tipke up/down/Enter za izbor varijante.

Trebate prikupiti još kako bi započeli ovo vježbanje.

Stupanj 3

Riječi:

Na dozrijevanju:

Vježbanje pravopisa engleskih riječi.
Na 3. stupanj se dodaju riječi nakon prolaza 2. stupnja.

Sastavite traženu riječ na engleskom jeziku, birajući klikom miša slovo koje je sljedeće na redu.
Provjerite pravopis te još jednom pogledajte izraz u kojem ste sreli ovu riječ.
Riječ prolazi razinu jedino ako ste ju bez grešaka sastavili iz prvog puta.

Možete koristiti tipkovnicu za tipkanje riječi.

Trebate prikupiti još kako bi započeli ovo vježbanje.