15
Osvajanja: 91
AC/DC - You Shook Me All Night Long
Omiljeno
Komentari(1)

Postani korisnik English-Online, jer nakon registracije možeš:

prevoditi riječi

koristiti osobni rječnik

vježbati nove riječi

dodavati riječi iz vokabulara

imati uvid u svoj napredak

Registriraj se!

Registracija je besplatna i ne oduzima više od 30 sekundi