Friends - The cheesecake

73
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.