Three. (Asking for information) Where are my keys?

186
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.