The Climate of the British Isles

16
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte shvatiti i njihov smisao u danom kontekstu