Quite true

4473
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.
Za prevođenje fraza pritisnite Ctrl i kliknite na više riječi.