New Seven Wonders of the World Are Announced After Voting Campaign

12
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte shvatiti i njihov smisao u danom kontekstu