Sir Ken Robinson: Do schools kill creativity?

TED
238
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte shvatiti i njihov smisao u danom kontekstu