Writing an email - 18 - English at Work has the words for perfect emails

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.