Placing an order - 17 - English at Work makes placing your order easy

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.