Working long hours? - 11 - English at Work gives you the language

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte shvatiti i njihov smisao u danom kontekstu