Disagreeing - 10 - English at Work gives you the language to disagree

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.