Saying 'well done!' - 08 - English at Work tells you how to give praise

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.