Answering interview questions - 02 - English at Work helps.

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte shvatiti i njihov smisao u danom kontekstu