How to prepare for an interview - 01 - English at Work has the answers

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.