2. FOCUS ON: phrasal verbs and do, does, and did

125
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte shvatiti i njihov smisao u danom kontekstu