Rule 7 For Excellent English: Use Listen And Answer Stories

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.