Pravilo br. 6 za odličan engleski jezik: koristite ispravne i korisne engleske materijale

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.