Rule 6 For Excellent English: Use Real English Materials

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.