Listen to English - Harry Potter and the Deathly Hallows

18
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.