Listen to English - Give Me a Simple Life

20
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.