He Said. She Said.

379
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.