Ask about English: Lazy and idle

105
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.