World's English Mania

TED
350
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte shvatiti i njihov smisao u danom kontekstu