Present Perfect Tense | Simple or Continuous? | FOR & SINCE

497
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.