Confusing English Verbs: SAY | TELL | TALK | SPEAK

616
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.