100 English Phrases Pronunciation and Vocabulary Lesson

382
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.