How to start a conversation: 5 things to say after "hello"

396
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, a zatim pokušajte shvatiti i njihov smisao u danom kontekstu