Extra English 04 - Hector looks for a job

Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihov prijevod i tako shvatili njihovo značenje u danom kontekstu.