I Carry Your Heart With Me by E.E.Cummings

12
Kliknite na sve nepoznate riječi da biste saznali njihovo značenje, i tako shvatili njihov smisao u danom kontekstu.